פרויקטים בגרמניה

ייזום נכסים משלבים מתחדשות ואגירה

קידום צבר נכסים בייזום בהיקף של כ- 150 מגה-וואט מותקן ו 200 מגה-וואט אגירה

שיתוף פעולה עם חברת Tricera Energy לפיתוח והקמה של מיזמים לאגירת אנרגיה בגרמניה ובשילוב מתחדשות

הרחבה עתידית של שיתוף הפעולה למדינות נוספות באירופה

Tricera מחזיקה בצבר פרויקטים בייזום בתחום אגירת אנרגיה בהספק מצטבר של 150 מגה ואט מותקן וכ- 200 מגה-ואט שעה אגירה

האטרקטיביות של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת המשולבים באגירת אנרגיה נובעת מהסובסידיה שנותנת ממשלת גרמניה לפרויקטים אלה במאמץ להשיג את העמידה ביעדים האגרסיביים של אנרגיה מתחדשת

גרמניה קבעה כיעד להפסיק את הפקת החשמל מאנרגיה גרעינית ומפחם עד 2030, וכדי להשיג יעד זה היא מעניקה סובסידיה לשילוב אגירה עם ייצור אנרגיות מתחדשות