ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים של סולגרין

מחיר המניה

בורסת ת”א: סלגן

מחיר אחרון:

790.00

שינוי באחוזים: 

6.25%

46.50

מחזור בע”נ: 

24,883.00

עדכון אחרון: 31-01-2023 16:06

דוחות כספיים
רבעון 3 2022
רבעון 2 2022
רבעון 1 2022
דוח שנתי 2021
רבעון 3 2021
דיווחים מידיים
25/01/2023
החלטות דירקטוריון סולגרין בדבר מינוי מנכ"ל ומנכ"ל זמני, קבלת הלוואה מזכה מהקרן ובחינת גיוס הון, ויתור על זכיה במכרז רמת חובב
25/01/2023
מינוי מנכ"ל - דרור שרון - מיום 20.4.23
25/01/2023
מינוי נושא משרה - ממלא מקום מנהל כללי - ארז בלשה מיום 25.1.23
25/01/2023
חדל לכהן כמנכ"ל - תום שפרן החל מ 25.1.23
04/01/2023
שיחת משקיעים ביום 5.1.23 בקשר עם זכייה בשני מכרזים של רמ"י לתכנון, הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית
מצגות משקיעים
05/01/2023
מצגת משקיעים - זכיית החברה בשני מכרזים של רמ"י
23/11/2022
מצגת משקיעים - רבעון 3 2022
30/08/2022
מצגת משקיעים - רבעון 2 2022
29/05/2022
מצגת משקיעים - רבעון 1 2022
12/04/2022
מצגת משקיעים - גיוס אג"ח - אפריל 2022
אירועים
25/01/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.3.23
24/11/2022
זימון אסיפה שנתית ליום 18.12.22
30/08/2022
אסיפה שזומנה ליום 1.9.22 נדחית ליום 7.9.22
12/08/2022
אסיפה שזומנה ליום 15.8.22 נדחית ליום 1.9.22
10/07/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 15.8.22
שיחות ועידה
05/01/2023
שיחת ועידה - זכיית החברה בשני מכרזים של רמ”י
30/08/2022
שיחת ועידה - רבעון 2 2022
22/03/2022
שיחת ועידה - עסקת סינרג'י
28/11/2021
שיחת ועידה - רבעון 3 2021
01/08/2021
שיחת ועידה - מצגת משקיעים ארה"ב

התראות דואר אלקטרוני

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני ברגע שאנו מפרסמים הודעות: