ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים של סולגרין

מחיר המניה

בורסת ת”א: סלגן

מחיר אחרון:

0.00

שינוי באחוזים: 

0.00%

0.00

מחזור בע”נ: 

0.00

עדכון אחרון: 01-01-1970 03:00

דוחות כספיים
דוח שנתי 2023
רבעון 3 2023
רבעון 2 2023
רבעון 1 2023
דוח שנתי 2022
דיווחים מידיים
11/03/2024
תוצאות אסיפה מיום 11.3.24
05/03/2024
דיווח מקדים בדבר תוצאות כספיות לשנת 2023 ועדכנים שוטפים על מצב החברה
22/01/2024
עדכונים בדבר התפתחויות בעסקי החברה
14/01/2024
החלטת דירקטוריון החברה להפסקת פעילות הסחר והספקת חשמל והסמכת ההנהלה לפעול לשם מכירת צבר חוזי מכירת החשמל
29/10/2023
עדכון בהסכם מימון פרויקטים פוטו-וולטאים משולבי אגירה
מצגות משקיעים
16/04/2023
מצגת משקיעים - הנפקת זכויות
05/01/2023
מצגת משקיעים - זכיית החברה בשני מכרזים של רמ"י
23/11/2022
מצגת משקיעים - רבעון 3 2022
30/08/2022
מצגת משקיעים - רבעון 2 2022
29/05/2022
מצגת משקיעים - רבעון 1 2022
אירועים
04/05/2023
זימון אסיפה כללית ליום 8.6.23
01/03/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 22.3.23
25/01/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.3.23
24/11/2022
זימון אסיפה שנתית ליום 18.12.22
30/08/2022
אסיפה שזומנה ליום 1.9.22 נדחית ליום 7.9.22
שיחות ועידה
05/01/2023
שיחת ועידה - זכיית החברה בשני מכרזים של רמ”י
30/08/2022
שיחת ועידה - רבעון 2 2022
22/03/2022
שיחת ועידה - עסקת סינרג'י
28/11/2021
שיחת ועידה - רבעון 3 2021
01/08/2021
שיחת ועידה - מצגת משקיעים ארה"ב

התראות דואר אלקטרוני

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני ברגע שאנו מפרסמים הודעות: