פרויקטים בישראל

בבעלות חברת סולגרין כ-61 מגה וואט מותקן של פרויקטים מניבים ומחוברים לרשת החשמל, עשרות מגה וואט של פרויקטים בתהליכי הקמה וכ-785 מגה וואט של פרויקטים בשלבים שונים של ייזום ופיתוח אשר מתוכם זכתה החברה בכ-210 מגה-וואט מותקן בהליך התחרותי של PV + אגירת אנרגיה.

פעילות בישראל

פרויקטים קרקעיים

החברה יוזמת ומפתחת פרויקטים קרקעיים על ידי איתור קרקעות, סגירת הסכמים מול ישובים, השגת ההיתרים והרישיונות הרגולטוריים והסטטוטוריים הנדרשים לצורך הקמתם. תהליך ההקמה כולל התקשרות עם קבלני הקמה ותחזוקה, תכנון העבודות, ביצוע רכש, ההקמה בפועל והניהול של הפרויקט. בתום הקמת הפרויקט, החברה אחראית לניהול התפעול ולתחזוקת מערכות הייצור לצורך פעילותן התקינה של המערכות ומיקסום תפוקת החשמל אותו הן מייצרות.

זרחיה שדה קרקעי
11.2 מגה וואט

נווה מבטח שדה קרקעי
14.3 מגה וואט

שדה נחום שדה קרקעי
3.5 מגה וואט

שובל שדה קרקעי
10.3 מגה וואט

פרויקטים בשימוש דואלי

החברה פועלת ליזום ולפתח מאות פרויקטים על גבי גגות מסחריים ומאגרי מים בישראל על בסיס האסדרות התעריפיות של רשות החשמל ובתעריף מובטח לתקופה של 25 שנה ועל בסיס אסדרות של צריכה עצמית.
החברה פועלת לפיתוח פרויקטים נוספים בשימוש דואלי בתחום אגירת האנרגיה ושילוב של גידולים חקלאיים במקביל לייצור חשמל.

מאגרי מים

הסוללים 1
0.7 מגה וואט

הסוללים 2
0.93 מגה וואט

סולגרין גגות

סולגרין גגות (רקיע סולאר), נוסדה בשנת 2020 בשותפות עם חברת סאן גרין, על מנת להוביל פעילות יזמית בתחום הגגות הסולאריים בישראל. יחד עם נכסי הגגות הקיימים של סולגרין, תנהל ותתפעל הקבוצה קרוב ל 25 מגה וואט מותקן של מערכות סולאריות על גגות בכל רחבי הארץ. בבעלות החברה צבר נוסף של מאות פרוייקטי גגות בשלבי פיתוח שונים. החברה פועלת להרחבת פעילותה בתחום הגגות הסולאריים בישראל באמצעות הגדלת צבר הגגות ורכישת גגות סולאריים פעילים.

קישור לאתר האינטרנט של רקיע סולאר

שדה נחום מערכת גג
0.8 מגה וואט

שדה יואב מערכת גג
0.8 מגה וואט

329 מערכות גג

מורן מערכת גג 
0.8 מגה וואט

Agri Pv

בשנים האחרונות נבחנת האפשרות לשילוב שימושים באופן שבו מתקנים פוטו-וולטאיים יותקנו בקרקעות חקלאיות, על גבי ובשילוב גידולים חקלאיים מסוגים שונים.

לאור הצורך בזמינותן של קרקעות פנויות, המהוות משאב מתכלה, להקמת מתקנים לייצור חשמל.

מאנרגיות מתחדשות, נדרש פתרון למען ניצול מיטבי של קרקעות.

בימים אלו, החברה פעילה לקידום התחום בישראל והן פועלת לקידומו גם במסגרת פרויקטים בעולם,

לרבות באמצעות הקמת מתקני חלוץ שישלבו מחקרים חקלאיים לבחינת ההיתכנות וההשפעות החקלאיות על הגידולים עצמם.

אגירה

Solegreen Smart Energy היא הזרוע הביצועית, היזמית והחדשנית של סולגרין בתחום האגירה וניהול רשתות חשמל חכמות ומקומיות (Microgrid). החברה פועלת ומקדמת פרויקטים מסחריים-תעשייתיים ומשתפת פעולה עם גורמים מוניציפליים, בדגש על ההתיישבות הקיבוצית. החזון והכיוון אליו אנו הולכים הוא הקמת רשת חשמל חכמה מבוססת אגירה ומבוזרת ברמה הארצית – מערך ארצי של מתקני אגירה שיותקנו אצל הצרכנים ויאפשרו אופטימיזציה וחסכון.
מי שלא יוכל להקים מתקני אגירה בשטחו יוכל להתחבר לשירותי האספקה שלנו כמספק חשמל וירטואלי ולהנות מחשמל מוזל וירוק.