פרויקטים בארה"ב

חשמל בארה"ב : מעבר לאנרגיות מתחדשות

שוק החשמל בארצות הברית

היקף ייצור החשמל בארה"ב מסולאר עומד נכון לשנת 2020 על שיעור של כ-3.3%

היקף ייצור החשמל מסולאר צפוי להגיע בשנת 2030 לשיעור של 11.1% ו-כ-20% בשנת 2050

הסולאר מהווה מנוע הצמיחה המרכזי של ייצור החשמל בארה"ב

אסטרטגיית הכניסה של סולגרין לארה"ב

תחום האנרגיות המתחדשות בארה”ב בתאוצה משמעותית, עם צפי להתרחבות משמעותית בתחום הסולאר בפרט (מעבר מייצור של כ-3.3% נכון להיום לכ-20% בשנת 2050)

סולגרין נכנסה לשוק המקומי באמצעות השקעה ב-Kuubix  שתשמש עבורה זרוע מקומית עם דריסת רגל משמעותית, מיידית ויכולת פריסה רב מדינתית לצורך קידום מהיר של פרויקטים רבים במקביל

 Kuubix פועלת לאורך שרשרת הערך באמצעות מחלקות שונות (מכירות, ייזום, הנדסה, קידום היתרים, הקמה, מרכז (שירות) טלפוני רחב, תפעול ועוד)

סינרגיות – בכוונת סולגרין לפעול באמצעות שתי זרועות:

זרוע פעילות (Kuubix) – ייזום, פיתוח והקמת פרויקטים מסחריים זאת לצד האצת הפעילות בתחום המערכות הביתיות

זרוע נכסים (Solegreen USA בבעלות מלאה של סולגרין) – החברה פועלת ותחזיק את כל הנכסים המניבים (משלב ההפעלה / מוכנות לבניה) לכל אורך תקופת ההפעלה.

התמקדות תחילה בסגמנטים
(ביתי ומסחרי) בעלי רווחיות גבוהה לצד יכולת צמיחה מוגברת

פוטנציאל שילוב משמעותי
של מערכות אגירה

ההזדמנויות בתחום הביתי

גודל השוק

השוק השני בגודלו בארה”ב, היקף של 19 ג’יגה ב-2020 מהווה כ-24% מכלל השוק בארה”ב

קצב הצמיחה

שוק שצפוי לצמוח ב-10% בכל שנה ב-5 השנים הקרובות לגודל שוק של 6 מיליארד דולר

פוטנציאל שמירה והגדלת הרווחיות

מרכיב העלויות הרכות ממחיר מערכת ביתית הוא גבוה (כ 63%) מה שעשוי לאפשר לשמור ולהגדיל את הרווחיות לאורך זמן

Kuubix – חברה משמעותית בתחום הביתי

פעילה כיום בקליפורניה , שהיא השוק הגדול בארה”ב (כ 30% מכלל השוק) ובמדינות נוספות. ל- Kuubix היקף פעילות משמעותי ב-2020 עם 35.5 מיליון דולר הכנסות ו כ-9 מיליון דולר רווח גולמי

תוכנית צמיחה משמעותית לשנים הקרובות עם יעד הכנסות של כ-80-100 מיליון דולר ל-2021 ורווח גולמי של כ-15-25 מיליון דולר. תוכנית צמיחה למדינות נוספות

פריסה אסטרטגית במדינות מפתח עם יכולת התרחבות מהירה למדינות נוספות

בשווקים הקיימים, ל Kuubix גישה קיימת לפוטנציאל שוק של כ 65 ג'יגה נוספים

תחזית הפעילות בתחום המערכות הביתיות