סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
שיחות ועידה
05/01/2023
שיחת ועידה - זכיית החברה בשני מכרזים של רמ”י
30/08/2022
שיחת ועידה - רבעון 2 2022
22/03/2022
שיחת ועידה - עסקת סינרג'י
28/11/2021
שיחת ועידה - רבעון 3 2021
01/08/2021
שיחת ועידה - מצגת משקיעים ארה"ב