סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
דיווחים מידיים
22/03/2023
תוצאות אסיפה כללית מיום 22.3.23
22/03/2023
הערכה לירידת ערך מוניטין השקעה ב-Kuubix Global בטווח 81-99 מיליון שח שתירשם בQ4/22
05/03/2023
תוצאות אסיפה כללית מיום 5.3.23
25/01/2023
החלטות דירקטוריון סולגרין בדבר מינוי מנכ"ל ומנכ"ל זמני, קבלת הלוואה מזכה מהקרן ובחינת גיוס הון, ויתור על זכיה במכרז רמת חובב
25/01/2023
מינוי מנכ"ל - דרור שרון - מיום 20.4.23