סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
אירועים
04/05/2023
זימון אסיפה כללית ליום 8.6.23
01/03/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 22.3.23
25/01/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.3.23
24/11/2022
זימון אסיפה שנתית ליום 18.12.22
30/08/2022
אסיפה שזומנה ליום 1.9.22 נדחית ליום 7.9.22