סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
אירועים
01/03/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 22.3.23
25/01/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.3.23
24/11/2022
זימון אסיפה שנתית ליום 18.12.22
30/08/2022
אסיפה שזומנה ליום 1.9.22 נדחית ליום 7.9.22
12/08/2022
אסיפה שזומנה ליום 15.8.22 נדחית ליום 1.9.22