סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
מצגות משקיעים
05/01/2023
מצגת משקיעים - זכיית החברה בשני מכרזים של רמ"י
23/11/2022
מצגת משקיעים - רבעון 3 2022
30/08/2022
מצגת משקיעים - רבעון 2 2022
29/05/2022
מצגת משקיעים - רבעון 1 2022
12/04/2022
מצגת משקיעים - גיוס אג"ח - אפריל 2022