סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
מצגות משקיעים
30/08/2022
מצגת משקיעים - רבעון 2 2022
29/05/2022
מצגת משקיעים - רבעון 1 2022
12/04/2022
מצגת משקיעים - גיוס אג"ח - אפריל 2022
22/03/2022
מצגת משקיעים - עסקת סינרג'י
25/01/2022
מצגת משקיעים - לקראת הנפקת אג"ח - ינואר 2022